Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


ANSVAR

For å skille mellom mine jobber i privat og offentlig virksomhet, ønsker jeg å påpeke at dersom dine utfordringer ligger innen psykiatri/rus, er det viktig at du kontakter din fastlege for å få hjelp og videre henvisning til riktig instans.

TAUSHETSPLIKT

Jeg forholder meg til taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21:


"Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell"