Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å KONTAKTE MEG VIA FACEBOOK, OG FØLGE MEG PÅ INSTAGRAM FOR OPPMUNTRING, INSPIRASJON OG RELEVANTE ARTIKLER :-)

VIKTIG MELDING:

Dersom du opplever livet som svært vanskelig, og/eller dine utfordringer ligger innen psykiatri/rus, er det viktig at du kontakter din fastlege (eller legevakt) for å få hjelp og videre henvisning til riktig instans.

Har du selvmordstanker, eller er du redd for at noen du kjenner skal skade seg selv?

TrykkHER for en oversikt over hvor og hvordan du kan få hjelp.